Wednesday, October 9, 2013

Ֆրանկֆուրտում բացվել է աշխարհում գրքի ամենախոշոր տոնավաճառը - Լուրեր Հայաստանից | Թերթ.am

Ֆրանկֆուրտում բացվել է աշխարհում գրքի ամենախոշոր տոնավաճառը - Լուրեր Հայաստանից | Թերթ.am

տեսնես 2012թ-ի գրքի մայրաքաղաքից գնացող եղե՞լ է

No comments:

Post a Comment